اوایل توسعه این روش، اغلب داروهای مزوتراپی در لایه میانی پوست، یعنی مزودرم، تزریق می شدند لذا این تکنیک به تدریج نام مزوتراپی را به خود گرفته است لذا در این مقاله درسایت دکتر علی بابایی کاربردهای مزوتراپی معایب و مضرات آن توضیح داده شده است. در حال حاضر هزاران پزشــک مزوتراپ در اقصی نقاط جهان از مزوتراپی در درمان بســیاری از مشکلات پوســت، مو، زیبایی و مواردی دیگری نظیر؛ درمان سردردهای حاد میگرنی، گرفتگی های شدید عضلات گردن و کمر، آسیب های ناشی از ورزش، سندرم تونل کارپ ، نوریت عصب فاسیال و غیره استفاده کنند

روند پیر شدن پوست

آسیب های ناشی از تابش خورشید موثرترین عامل بیرونی در پیری پوست هستند انرژی تابشی پرتوهای ماورابنفش خورشید، که بوسیله مولکولهای ارگانهای داخل درم جذب می شــوند، نهایتا باعث تشکیل رادیکالهای آزاد شــده. رادیکالهای آزاد نیز باعث آسیب سلولی یا واکنش ثانویه در مولکولهای هم جوار خود می شوند. فیبروبلاست هایی که حاوی میتوکندریهای آسیب دیده هستند ممکن است نتوانند کلاژن، الاستین و دیگر مواد زمینه ای لازم برای سلامتی درم را، بسازند.

همچنین، رادیکالهای آزاد می توانند موجب افزایش اکسیداسیون پروتئین های داخل سلولی شوند. این موضوع نیز به نوبه خود، منجر به کاهش عملکردهای سلولی و در نهایت آپوپتوزیس خواهد شد.

چرا مزوتراپی انجام میشود

داروهــای خوراکی و تزریقی نمی توانند، بدون عبور و اثرگذاری روی اعضای دیگر، مســتقیما به لایه های ســطحی پوســت تحویل شوند. به همین دلیل بسیاری از دانشــمندان حوزه پزشکی، زمان زیادی را صرف یافتن راههای تحویل مســتقیم دارو به پوســت کرده اند. مزوتراپی راهی برای تحویل مستقیم دارو به پوست است.

روش های انجام مزوتراپی:

 • روش دستی :با سرنگ داروی مورد نظر را در محل تزریق مینمایند
 • دستگاه مزوگان :به صورت اتوماتیک دارو را در فواصل منظم و عمق مشخص تزریق مینماید

تکنیک های تزریق مزو:

 • روش ppp:روش نقطه به نقطه که عمومی ترین تکنیک انتخابی برای مزوتراپی است
 • روش nappage:وقتی لازم است سطح وسیعی از پوست را با سرعت بالا مزوتراپی کنیم از این روش استفاده میشود به کمک این تکنیک می توان، در هر ثانیه 2-4 تزریق، با زاویه 30-60 درجه از ســطح پوست در هر 2-4 میلی متر بصورت رفت و برگشت )مانند چرخ خیاطی(، انجام داد .ازمزایای تکنیک ناپاژ می توان به تحریک پوست، توانایی پوشاندن سطوح وسیعی از پوست، حداقل میزان درد و سریع الاثر بودن آن اشاره کرد

کاربرد های مزوتراپی:

مزوتراپی در حوزه پوســت، مو و زیبایی در ســه زمینه مهم و بسیار پراهمیت زیبایی یعنی جوانسازی پوست ،مراقبت مو و لیپولیزکاربرد دارد

1-مزوتراپی جوانسازی پوست

کاهش علائم پیری پوست و چین و چروک

افزایش قوام و تونیسیته پوست

2- رفع ضایعات پیگمانته، کلوئید، استریا، اسکار

3-مزو لیپولیز:

 • کاهش چربیهای انباشــته شــده موضعی،
 • درمان سلولی
 • رفع نمای پوست پرتقالی پوست ناحیه سلولیت
 • کاهش چربی غبغب
 • از بین بردن پد چربی زیر چشم

4-مزوتراپی مراقبت مو:

درمان آلوپشــی آندروژنیک و برخی از موارد ابتلا به آلوپشــی های غیرآندروژنیک

درمان ریزش مو

تقویت رشد مو

در چه مواردی نباید مزوتراپی انجام داد

در موارد زیر مزوتراپی انجام ندهید و یا در صورت تمایل با احتیاط و پس از رفع مشکل موجود اقدام به انجام مزوتراپی نمایید

 • حاملگی، شیردهی
 • در طول دورۀ عادت ماهیانه خانمها
 • مصرف داروهای ضد انعقاد
 • زخم های مخاطی و ضایعات پوستی حاد و یا ناشناخته
 • پسوریازیس
 • هرپس فعال
 • اکنه عفونی فعال در محل تزریق
 • فاز فعال کانسرها
 • آلرژی های حاد
 • بیماری های اتوایمیون از جمله لوپوس و اسکلرودرمی
 • نارسایی قلبی، مصرف داروهای قلبی
 • سابقه تشنج
 • ،سکته قلبی، مغزی
 • DVT
 • بیماریهای کلیه و کبد، نفروپاتی، دیابت کنترل نشده و مصرف انسولین
 • جهت کاهش سایز سینه ها

مطلب پیشنهادی : میکرونیدلینگ در شهرکرد

 مزايای مزوتراپی چیست؟

مزوتراپی به عنوان یک روش مؤثر و غیر تهاجمی دارای مزایای متعددی است ازجمله:

 • روشی است اقتصادی و به صرفه با عوارض جانبی محدود
 • ناچیز بودن دوز دارو در مقایسه با مصرف خوراکی و تقریبا عدم وجود احتمال بروز عوارض سیستمیک
 • غیر توکسیک بودن روش بعلت عدم عبور داروهای مورد استفاده از کبد و دستگاه گوارش
 • توانایی بازگشــت بیمار به فعالیت های روزمره پس از درمان و عدم نیاز به اســتراحت و مراقبت های خاص

عوارض جانبی مزوتراپی

عوارض معمول مزوتراپی شــامل تورم، درد در محل تزریق، خارش، ســوزش و گاهاً هماتوم وکبودی در موضع درمان اســت که اغلب بســیار جزئی بوده و معمولا قابل تحمل و قابل برگشت هستند و ظرف چند ساعت تا چند روز از بین می روند. ممکن است تورم 3-7 روز و بعضا 4-6 هفته ادامه داشته باشد،به ندرت ممکن اســت عفونت نیز در محل تزریق بروز یابد. در صورت عدم رعایت اصول اولیه هر تزریق، احتمال بروز عفونت در محل تزریق وجود دارد.

نکروز بافتی  عارضه ای نادر ولی جدی است که در مصرف دوزهای بالای کلاژناز و هیالورونید از و یا تزریق این داروها در عمق نامناسب امکان بروز این عارضه وجود دارد. لیکن درصورت رعایت مفاد پروتکل های درمانی قابل پیشگیری است.

بروز پیگمانتاسیون نیز عارضه نادری است که بیشتر درتیپ های پوستی پنج و شش دیده می شود و ممکن است ناشی از واکنش التهابی باشد که طی فرآیند ترمیم ظاهر شده به مدت چند ماه باقی مانده و با گذشت زمان بهبود می یابد.

برای پیشــگیری از شــدت یافتن عوارض جانبی و جلوگیری از بروز برخی موارد ناخواســته و نیز ســرعت بخشیدن به روند درمان می توان از تجویز داروهای خوراکی، کرمهای پوستی یا لوسیونهای موضعی استفاده کرد.

احتمال بروز عوارض دیگری نظیر؛ واکنشهای آلرژیک،برافروختگی و واکنش های  ناخواسته به داروها، نیز وجود دارد لیکن اینگونه عوارض ناشــی از عمل مزوتراپی نیســت بلکه ناشی از حساســیت فرد به داروســت و در تزریق هر دارویی امکان بروز این واکنش ها وجود دارد. این عوارض ممکن اســت به خصوص پس از تزریق داروهای هیالورونیداز،کلاژناز در برخی افراد بروز یابند.

نکته مهم

 • بد نیست بدانید، درتمامی موارد آلرژی به داروهای مزوتراپی، پاسخ درمانی مناسب به دیفن هیدرامین و یا پردنیزولون خوراکی، دیده شــده است. آگاهی از این موضوع می تواند در کنترل برخی عوارض احتمالی موثر واقع شود.

اقدامات قبل ازمزوتراپی:

قطع مصرف داروهای  ASA و NSAID، یک هفته قبل از درمان، در صورت امکان و تحت نظر پزشک معالج

انجام تســت پوســتی 24-48 ســاعت قبل از درمان، در بیمارانی که نیاز به تزریق پروکائین ،هیالورونیداز و کلاژناز وجود دارد.

اقدامات حین درمان

 • درمان های مزوتراپی معمولا در حالت نیمه نشسته یا خوابیده انجام می شود
 • صحبت کردن پزشک با بیمار حین انجام کارباعث میشود پزشک هم از وضعیت جسمانی بیمار در طول انجام تزریقات مطلع شــود و هم ضمن اطمینان بخشی به بیمار، موجب کاهش احساس درد در او شود.

مطلب پیشنهادی : تزریق بوتاکس در شهرکرد

اقدامات بعد از درمان

 • ماساژ فوری موضع درمان بعد از مزوتراپی
 • استفاده از Icepack پس از پایان تزریقات در صورت لزوم
 • پرهیز از شنا کردن، حمام داغ و استفاده از شوینده ها بمدت 8 ساعت
 • اجتناب از شستشوی موضع با شوینده ها حداقل تا 24 ساعت بعد از درمان
 • پرهیزاز آفتاب، برنزه کردن، پیلینگ شیمیایی، الکترولیز و میکرودرم حداقل به مدت یک هفته
 • تجویز دارو جهت کنترل و پیشگیری از عوارض احتمالی در صورت لزوم
 • معمولا بیمار پس از مزوتراپی نیاز به استراحت ندارد و می تواند به فعالیتهای روزمره خود ادامه دهد.

تعداد جلسات مورد نیاز و زمان هر جلسه:

تعداد جلسات درمان معمولا، بسته به مشکل بیمار، بین پنج تا پانزده جلسه است که با فواصل یک تا دو هفته انجام می شود پس از کامل شدن دوره درمان، درمان نگهدارنده ،بسته به پروتکل، با فواصل معمولا یک الی سه ماه یکبار، شروع می شود. هر جلسه مزوتراپی حدود ده تا سی دقیقه طول میکشد.

‫0/5 ‫(0 نظر)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *